Kan CBD-olja användas för att lindra symtomen på klimakteriet?

cbd olja

Cannabidiol är en förening som finns i cannabisväxter. Det är möjligt att cannabisolja kan hjälpa till att behandla symtomen på klimakteriet.

Forskare har sett på örter och naturläkemedel som behandlingsalternativ, men har ännu inte hittat något som skulle vara konsekvent effektivt. Nyligen har det varit mycket intresse för cannabidiol (CBD). I juni 2018 godkände U.S. Food and Drug Administration (FDA) användningen av en specifik CBD-produkt för att behandla två olika typer av epilepsi. Forskning tyder på att CBD kan ha andra hälsofördelar, allt från smärtlindring till behandling av depression och ångest till att minska symtomen på klimakteriet.

Fungerar CBD-olja för klimakteriet?
CBD kan påverka kroppen på flera sätt, vilket kan minska symtomen på klimakteriet. Det är intressant hur det interagerar med cannabinoidreceptorer. Cannabinoidreceptorer (cellreceptorer) finns också i hjärnan, organen och andra vävnader i kroppen. Det endokannabinoida systemet fungerar genom att interagera med kemiska budbärare, inklusive CBD. Forskare tror att detta system spelar en grundläggande roll i många funktioner i kroppen:

  • humörskontroll
  • immunfunktioner
  • smärta
  • sömn
  • minne
  • fertilitet och reproduktion
  • temperaturkontroll

En teori är att ett felaktigt endokannabinoidsystem kan leda till ett antal hälsoproblem som CBD kan dra nytta av. Klimakteriet verkar störa det endokannabinoida systemet. Det finns cannabinoidreceptorer i det kvinnliga reproduktionssystemet, så det är möjligt att CBD-olja kan minska några av symtomen på klimakteriet.

Vilka klimakteriebesvär kan CBD behandla?
Även om det inte finns några bevis för att CBD-olja påverkar alla symtom på klimakteriet, kan det vara till hjälp för:

Stämningsförändringar

Ett av de vanligaste symptomen på klimakteriet är humörsvängningar. En studie från 2010 på möss fann att CBD fungerar på samma sätt som antidepressiva läkemedel och minskar symtomen på depression. Således kan CBD också hjälpa till att stabilisera människors humör.

Sömnstörningar

Det är ett vanligt klagomål under klimakteriet, vilket kan ha en betydande inverkan på det dagliga livet. Hos individer med posttraumatisk stressstörning (PTSD) visade en fallstudie från 2016 att CBD-olja kunde minska sömnstörningar och ångest. Därför är det möjligt att CBD-olja också kan vara användbar vid behandling av sömnstörningar orsakade av klimakteriet.

Minskad bentäthet

Låg bentäthet kan öka risken för frakturer eller blåmärken, så det är viktigt att behandla det. En del forskning har visat att CBD interagerar med en cannabinoidreceptor som kan spela en roll för att minska bentätheten. CBD kan därför minska minskningen av bentätheten.

Det finns för närvarande mycket få tillförlitliga bevis som tyder på att CBD-olja kan behandla symtomen på klimakteriet. Forskare börjar nu först förstå hur det endokannabinoida systemet fungerar och vilken roll det kan spela i olika hälsotillstånd. Ytterligare forskning kommer att behövas för att direkt testa teorier om CBD: s roll i klimakteriet. Det kan sedan bestämmas om CBD-olja kan hjälpa till att minska symtomen på klimakteriet.

Den som överväger att använda CBD för att behandla klimakteriet eller andra hälsoproblem bör först rådfråga sin specialist om användningen.

källa